hh

Vrata farme

  • FARM GATE

    FARMSKA VRATA

    Kapija na farmi obično se izrađuje s okruglim cijevima i zavarenim žičanim mrežicama, a neke se izrađuju i s kvadratnim cijevima.

    Prema različitim unutrašnjim strukturama, vrata farme mogu se podijeliti na vrata farme tipa „N“, vrata farme tipa „I“ i vrata farme sa šipkama. Vrata za farmu tipa „N“ i vrata za farmu tipa „I“ obično se izrađuju s okruglom cijevi s vanjskim okvirom i unutarnjom zavarenom žičanom mrežom, a zatim s nekim unutarnjim cijevima kao nosačima. Vrata za farmu obično se izrađuju samo s okruglim cijevima .